Day: July 26, 2021

อย่าตื่นเต้นในขณะที่คุณชนะอย่าตื่นเต้นในขณะที่คุณชนะ

แสดงว่ามือผู้เล่นได้รับ 5 และ 7 เนื่องจากไพ่ทั้งหมดเป็น 12 การประมาณของมือ 2 เป็นการยากที่จะ “ทำลาย” หรือข้ามในบาคาร่า เช่นเดียวกับในแบล็คแจ็ค อัตราการเข้าชมใด ๆ จะถูกชี้นำโดยบุคคล ระบบของกฎ ไพ่ใบที่สามจะถูกดึงขึ้นสำหรับมือผู้เล่นและมือผู้ขายภายใต้เงื่อนไข: ในกรณีที่มือใด ๆ ได้ 8 หรือ 9 สองมือจะต้องยืน มาตรฐานนี้ลดหลักการที่แตกต่างกันบางประการสำหรับการโจมตี ในกรณีที่ผู้เล่นได้รับ 5 หรือน้อยกว่า ผู้เล่นจะผ่านการยิง การ์ดผู้เล่นจะถูกตีก่อนในเทิร์น